Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka oraz poszukiwaniem talentów, które w nim drzemią. Pozwalają na wzmacnianie wiary malca we własne możliwości oraz pomagają rozwijać elastyczność i kreatywność, tak bardzo dziś potrzebne.


Zajęcia dodatkowe, oferowane
w Publicznym Przedszkolu Dzieciątka Jezus

  • Język angielski
  • Logopedia i Logorytmika
  • Zajęcia muzyczne
  • Zajęcia sportowe
  • Zajęcia plastyczne i kulinarne Zrób to sam
  • Religia 
  • Zajęcia Kodowanie na dywanie