Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka oraz poszukiwaniem talentów, które w nim drzemią. Pozwalają na wzmacnianie wiary malca we własne możliwości oraz pomagają rozwijać elastyczność i kreatywność, tak bardzo dziś potrzebne.


Zajęcia dodatkowe, oferowane
w Publicznym Przedszkolu Dzieciątka Jezus

  • Język angielski (grupa Sówki i Pszczółki - codziennie, grupa Biedronki 2x w tygodniu)
  • Logopedia 
  • Rytmika
  • Zajęcia ruchowe
  • Zajęcia teatralne
  • Zajęcia taneczne
  • Religia