Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rekrutacja
do Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus
Parafii Świętej Rodziny w Mławie na rok szkolny2019/2020
rozpoczyna się od 18 lutego 2019 roku.

Od 18 lutego do 08 marca 2019 roku w siedzibie przedszkola przyjmowane będą wypełnione Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.
Lista dzieci przyjętych do przedszkola wywieszona będzie
w siedzibie placówki dnia 15 marca 2019r.

 

Karta zgłoszenia do przedszkola

Zarządzenie ks.Proboszcza

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności