KadraPrzedszkole


ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny w Mławie
reprezentowana przez proboszcza ks. Kanonika Sławomira Kowalskiego


DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 Bożena Jabłonowska


NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz tworzy klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków

Grupa I

  • Jolanta Bereda
  • Aleksandra Członka- Chmielewska

Grupa II

  • Elżbieta Wtulich
  • Grażyna Majewska

Grupa III

Joanna Wiśniewska

NAUCZYCIEL LOGOPEDA

Aneta Chmielewska - zastępstwo - Małgorzata Dobrowolska

RYTMIKA

Ilona Nawrocka


NAUCZYCIEL RELIGII

 Joanna Borcz


PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY

 Katarzyna Szklarska

PRACOWNICY OBSŁUGI

 Aleksandra Zdunkiewicz
 Anna Szerszyńska
 Aneta Powirska