ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny w Mławie
reprezentowana przez proboszcza ks. Kanonika Sławomira Kowalskiego


DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 Bożena Jabłonowska


NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz tworzy klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków

Grupa I

Elżbieta Wtulich

Marta Pikus

Grupa II

Aleksandra Zakrzewska

Aneta Chmielewska

Grupa III

Grażyna Majewska

Ewelina Olszewska

NAUCZYCIEL LOGOPEDA

Aneta Chmielewska

 

 


NAUCZYCIEL RELIGII

 Joanna Borcz


PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY

 Katarzyna Szklarska

PRACOWNICY OBSŁUGI

 Aleksandra Szczepańska
 Anna Szerszyńska 
Aneta Powirska