INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Od 1 września 2020r. nasze przedszkole wznawia działalność opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną.

W związku z powyższym przedstawiamy podział dzieci do poszczególnych grup:

BIEDRONKI - grupa dzieci trzyletnich (rocznik 2017)

 PSZCZÓŁKI - grupa dzieci czteroletnich  (rocznik 2016)

SÓWKI - grupa dzieci pięcioletnich (rocznik 2015)

Ponadto informujemy, iż dzieci z grup Biedronki i Sówki wchodzą wejściem głównym - od ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego

, natomiast dzieci z grupy Pszczółki - wejściem od strony plebanii.