W tym roku szkolnym, uroczystość pożegnania najstarszej grupy dzieci z naszego przedszkola miała charakter jedyny i niepowtarzalny. Szczególnymi gośćmi tego dnia byli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej -pani Anna Cicholska, Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie- pani Aurelia Michałowska, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie- pan Jacek Zawiśliński, Burmistrz Miasta Mława- pan Sławomir Kowalewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie- pan Piotr Piwowarski członkowie Rady Parafialnej Parafii Świętej Rodziny w Mławie – Pani Beata Rurka i Pan Remigiusz Gralewicz. oraz rodzice naszych dzieci.Uroczystość rozpoczęli: ksiądz Proboszcz Parafii Świętej Rodziny w Mławie – Sławomir Kowalski - witając przybyłych gości, uczniów i ich rodziców oraz Pani Dyrektor Przedszkola – Bożena Jabłonowska, która zapoznała uczestników spotkania z dorobkiem naszej placówki.Utalentowane przedszkolaki, tanecznym krokiem Poloneza, wprowadziły gości w część artystyczną spotkania, podczas której zaprezentowały, oprócz umiejętności tanecznych, także zdolności wokalne i recytatorskie. W przygotowanie występu dzieci włożyły wiele serca i pracy, co zaproszeni goście docenili zachwytem i gromkimi brawami…W kolejnej części uroczystości głos zabrali: Pani Poseł Anna Cicholska; Pani Kurator Oświaty w Warszawie – Aurelia Michałowska oraz Burmistrz miasta Mława – Pan Sławomir Kowalewski, którzy w swych słowach wyrazili pozytywną opinię na temat przedszkola, a także naszej pracy i działalności, za co serdecznie dziękujemy.Słowa wdzięczności usłyszeliśmy również z ust przewodniczącej Rady Rodziców – Pani Karoliny Pawłowskiej, natomiast Pani Dyrektor Przedszkola – Bożena Jabłonowska – podziękowała Radzie Rodziców za miłą, owocną i serdeczną współpracę.Niezwykle podniosła chwila nastąpiła podczas wręczania naszym absolwentom nagród oraz dyplomów ukończenia przedszkola, przez Panią Poseł Annę Cicholską, Panią Kurator Aurelię Michałowską oraz Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie – Pana Jacka Zawiślińskiego.Akcentem kończącym uroczystość był moment, w którym dzieci, w imieniu całej społeczności przedszkolnej, podziękowały naszym gościom za obecność i wspólnie spędzone chwile, wręczając im kwiaty oraz upominki.Absolwentom naszego przedszkola, życzymy wszystkiego co najpiękniejsze, wiele radości, uśmiechu, wspaniałych przyjaciół i samych sukcesów w szkole.Rodzicom natomiast dziękujemy za wszelką okazaną nam pomoc i zaangażowanie oraz każdą chwilę, kiedy mogliśmy wspólnie myśleć i decydować o naszych Dzieciach.

Elżbieta Wtulich