W dniach 13 i 14 marca nasze przedszkole odwiedziły Siostry Misjonarki Św. Rodziny z Lublina, które wniosły do  naszej  społeczności  przedszkolnej  wiele  ciepła,  radości  i  serdeczności.  Siostry  w  bardzo  ciekawy i absorbujący sposób przedstawiły dzieciom opowiadania na temat dobra, miłości, szacunku człowieka do człowieka. Za pomocą scenek pantomimicznych ukazały przedszkolakom do czego służą nasze ręce, serca, które mogą dawać innym ogrom miłości, dobra, radości, ale również ranią, powodują wiele zła. Dzieciaki jak zaczarowane słuchały mądrych opowieści Sióstr. Nie zabrakło również wspólnych śpiewów i zabaw przy dźwiękach gitary. Bardzo dziękujemy naszym wyjątkowym gościom za pouczające słowa, miłe spotkania i serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola po raz kolejny.

Elżbieta Wtulich